Wilayah Desa

1. Batas Wilayah Desa

    Letak geografi Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas, terletak diantara :

         Sebelah Utara           :  Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor

         Sebelah Selatan        :  Desa Sudagaran dan Desa Danaraja Kecamatan Banyumas

         Sebelah Barat           :  Desa Sudagaran Kecamatan Banyumas

         Sebelah Timur          :  Desa Kaliori Kec. Kalibagor, Desa Sokawera Kec. Somagede

 

2. Luas Wilayah Desa

    Pemukiman                    :    38,978   ha 

    Pertanian Sawah             :    42,447   ha

    Ladang/tegalan               :    12,429   ha

    Hutan                             :         -        ha

    Rawa-rawa                       :         -        ha

    Perkantoran                     :     1,156   ha

    Sekolah                           :     1,400   ha

    Jalan                               :     1,558   ha

  

3. Orbitasi

    Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat              :  0,5  KM

    Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan      :  10 Menit

    Jarak ke ibu kota kabupetan                           :  18 KM

    Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten      :  1 Jam

 

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

    Kepala Keluarga   :         236 KK

    Laki-laki              :         065 Orang

    Perempuan          :         238 Orang